فرصت های همکاری

متخصصین

تمامی اشخاص حقیقی که تمایل به همکاری با آزما نانوسیستم را دارند، لازم است جهت بررسی سوابق کاری و تحصیلی، رزومه خود را به نشانی پست الکترونیک info@azma-nano.com ارسال نمایند.

مراکز تحقیقاتی

سایر مراکز تحقیقاتی در صورت تمایل به همکاری با آزما نانوسیستم می توانند درخواست خود را به صورت مکتوب به نشانی پست الکترونیک این آزمایشگاه، info@azma-nano.com ، ارسال نمایند.