فرآورده های آرایشی و بهداشتی

آزما نانوسیستم گستره کاربردی و وسیعی از خدمات را در زمینه کنترل کیفیت فرآورده های آرایشی و بهداشتی فراهم آورده است. به نحوی که ضمن اطمینان از کیفیت و کارآیی، انطباق با الزامات قانونی و نظارتی را تضمین می نماید.

همکاری با آزما نانوسیستم ضمن تضمین دقت کنترل­ ها و عدم نیاز به مراجعه به سایر مراکز، به شما اطمینان می دهد که تمامی آن چه در مورد کنترل و توسعه یک محصول آرایشی و بهداشتی مد نظر دارید، در اختیارتان قرار دارد.

مشاوره در زمینه فرمولاسیون و ارائه خدمات در این زمینه نیز در آزما نانوسیستم انجام می شود.

فهرست آزمون های مواد اولیه و فرآورده های آرایشی و بهداشتی آزمایشگاه به شرح زیر است:

ردیفآزموناستاندارد
۱پاک کننده های مایعات اسیدی سرویس های بهداشتی- تعیین ویژگی های شیمیایی ISIRI 3643
۲پاک کننده های فرش و موکت- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6428 , INSO 2364
۳پاک کننده های فرش و موکت- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3271  
۴محلول شیشه پاک کن- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 3305
۵مایع پاک کننده اجاق گاز- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 6071
۶محلول سدیم هیپوکلریت- تعیین ویژگی هاISIRI 1994 , ISIRI 2361
۷ مایع و ژل ظرفشویی- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 2288
۸مایع و ژل ظرفشویی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 13568  
۹مایع دستشویی- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 18641
۱۰مایع دستشویی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 6344  
۱۱شامپو موی سر- تعیین ویژگی های شیمیایی (به همراه آزمون نیتروزآمین و دی اکسان)ISIRI 3572 , INSO 3572-a
۱۲شامپو موی سر- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3271  
۱۳نرم کننده و حالت دهنده موی سر- تعیین ویژگی هاINSO 20626
۱۴فراورده های آرایشی-کرم رنگ موی دائمی- تعیین ویژگی هاINSO 19910
۱۵کرم ها و لوسیون ها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3978
۱۶اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و پودرهای بی رنگ کننده مو- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6619
۱۷رنگ موی پودری- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6620
۱۸موبرها- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 7099
۱۹صابون بچه- تعیین ویژگی هاINSO 1326
۲۰صابون رختشویی بر پایه چربی ها و اسیدهای چرب گیاهی- تعیین ویژگی هاINSO 4730
۲۱صابون بهداشتی شفاف- تعیین ویژگی هاINSO 5249
۲۲صابون بهداشتی- تعیین ویژگی هاINSO 22
۲۳صابون بهداشتی پرچرب- تعیین ویژگی ها INSO 4376
۲۴صابون ترکیبی- تعیین ویژگی هاISIRI 8527 , ISIRI 6711
۲۵ادوکلن- تعیین ویژگی هاISIRI 1022
۲۶رژلب- تعیین ویژگی های شیمیایی و فیزیکیINSO 14622
۲۷کوکونات دی اتانل آمید- تعیین ویژگی هاISIRI 2053
۲۸موم زنبور عسل سفید شده جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1565
۲۹لانولین بی آب جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 704
۳۰سدیم لوریل اتر سولفات جهت مصرف در صنایع آرایشی و زداینده ها- تعیین ویژگی هاISIRI 6835 
۳۱اکسید روی جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1321
۳۲سوربیتول ۷۰%- تعیین ویژگی هاISIRI 1566 
۳۳کائولن مورد مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1603
۳۴پارافین مایع جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 5812
۳۵وازلین جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 3949
۳۶ایزوپروپیل میریستات- تعیین ویژگی هاISIRI 2052
۳۷متیل پاراهیدروکسی بنزوات- تعیین ویژگی هاISIRI 1021
۳۸پروپیل پاراهیدروکسی بنزوات- تعیین ویژگی هاISIRI 8479
۳۹گلیسیرین منو استئارات- تعیین ویژگی هاISIRI 6128
۴۰تیتانیوم دی اکساید- تعیین ویژگی هاISIRI 5322
۴۱استئاریک اسید مورد مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 3563
۴۲الکل اتیلیک- تعیین ویژگی هاISIRI 161 , ISIRI 613
۴۳فرآورده های آرایشی و بهداشتی شامل:
کرم و کرم پودر
ریمل
خط چشم
مداد چشم و لب
پودرهای صورت
(پنکیک خشک/رژگونه/سایه چشم)
شیرپاک کن
لوسیون
لاک ناخن
ژل مو
ماسک و کرم مو
شامپو بدن
افتر شیو
و ...

pH INSO 3178-18
۴۴مقدار رطوبت و باقیمانده خشکINSO 3178-30 , ASTM D1644
۴۵دانسیتهISIRI 898
۴۶مقدار آبINSO 5433 , ISIRI 154 , ISIRI 4177
۴۷اندازه گیری فرمالدهید آزادINSO 3573
۴۸جداسازی عوامل فعال و سایر مواد محلول در الکلINSO 2171
۴۹مقدار نمکINSO 3178-25
۵۰درصد گلیسیرینINSO 2977
۵۱تعیین درصد ZnOISIRI 1321
۵۲پایداری حرارتیISIRI 3572 , INSO 14622 , USP
۵۳فلزات سنگینISIRI 12014 , ISO 17276
۵۴آرسنیکISIRI 1106
۵۵اندازه گیری N-نیتروز دی اتانول آمین (NDELA)ISIRI 13066
۵۶ارزیابی حفاظت ضد میکروبیINSO 17217
۵۷ارزیابی فعالیت پایه باکتری کشیINSO 9485
۵۸ارزیابی فعالیت پایه قارچ کشیISIRI 16677
۵۹کلیه مواد اولیه
آرایشی و بهداشتی
عدد اسیدیISIRI 4178 , USP
۶۰عدد صابونیINSO 10501 , USP
۶۱عدد یدیINSO 4888 , USP
۶۲عدد هیدروکسیلUSP
۶۳عدد پراکسیدISIRI 4179 , INSO 19197 , USP
۶۴مقدار کلرایدINSO 3178-25 , USP
۶۵درصد آبISIRI 4177 , INSO 5433 , USP
۶۶خاکسترISIRI 11127 , USP
۶۷خاکستر سولفاتهUSP
۶۸اندازه گیری آکریلیک اسید آزادUSP
۶۹نقطه ابری شدنINSO 6129
۷۰نقطه اشتعالINSO 198 , INSO 19695
۷۱زنجیره کربنیISIRI 13126-3 , USP
۷۲فلزات سنگینISIRI 12014 , ISO 17276
۷۳آرسنیکISIRI 1106 , Ph.Eur
۷۴اندازه گیری pHINSO 3178-18 , USP
۷۵ضریب شکستISIRI 5108 , USP
۷۶دانسیتهISIRI 898 , USP
۷۷نقطه ذوبUSP
۷۸ویسکوزیتهUSP
۷۹ترکیب اسیدهای چربISIRI 4091, INSO 13126-2 , ISIRI 13126-3
۸۰ضریب مخصوص خاموشی، UV Specific ExtinctionUSP
۸۱درصد خلوصUSP
۸۲انواع اسانسضریب شکستISIRI 2274-6
۸۳دانسیتهINSO 2274-9
۸۴تعیین مقدار رطوبتISIRI 9483
۸۵آزمون GC و HPLCISIRI 9482 , ISIRI 6117
۸۶تعیین ارزش اسیدیISIRI 2274-2
۸۷تعیین ارزش استریISIRI 2274-3
۸۸تعیین ارزش کربونیلISIRI 2274-12
۸۹تعیین ماهیت و شناسایی
کلیه مواد اولیه آرایشی و بهداشتی
تمام آزمون های مرتبطUSP
۹۰ میکروبیولوژی کلیه مواد اولیه
آرایشی و بهداشتی
جستجو و شناسایی سودوموناس آئروژینوزاINSO 9793
۹۱جستجو و شناسایی باکتری های مزوفیل هوازیISIRI 11804
۹۲جستجو و شناسایی اشریشیاکلیINSO 9933
۹۳جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوسINSO 9934
۹۴جستجو و شناسایی کاندیدا آلبیکنسINSO 9607
۹۵شمارش مخمر و کپکISIRI 11169
۹۶نگهدارنده ها - تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC)ISIRI 5875

مواد غذایی | فرآورده های نفتی