تاریخچه

تاریخچه آزما نانو سیستم


آزمایشگاه آزما نانوسیستم در سال ۱۳۹۲ در زمینی به مساحت ۲۰۸۸ متر مربع و با زیربنایی بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع فضای آزمایشگاهی و اداری، در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به بهره­ برداری رسید. تأمین نیاز صنایع مختلف منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به عنوان یکی از مناطق مهم صادرات و واردات در کشور، در کنار الزامات نظارتی سازمان هایی چون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان غذا و دارو، از اهداف تأسیس این آزمایشگاه می باشد.

آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم به عنوان همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان غذا و داروی کشور به انجام آزمون و صدور گواهینامه در زمینه کنترل فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و فرآورده های نفتی و ارائه خدماتی نظیر مشاوره و آموزش می پردازد.

در حال حاضر، آزما نانوسیستم دارای آزمایشگاه های تخصصی از قبیل کروماتوگرافی، فلزات سنگین، مواد نفتی و میکروبیولوژی بوده و در زمینه آزمون و کنترل محصولات آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و فرآورده های نفتی فعالیت می­ نماید. این سازمان در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شد و گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان غذا و داروی کشور را، در سال ۱۳۹۴ اخذ نمود.

آزما نانوسیستم در سال ۱۳۹۷، گواهینامه انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، ISO/IEC 17025، را در زمینه آزمون فرآورده های آرایشی و بهداشتی، از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران دریافت کرد.

افتخارات
افتخارات

خط مشی کیفیت  |  مأموریت  |  گواهینامه ها