مأموریت


شرکت آزما نانوسیستم، به عنوان عضوی از جامعه آزمایشگاه­ های همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان غذا و دارو، به منظور حفظ، اعتلا و حمایت از تولیدکننده داخلی، به وجود آمده و مأموریت خود را تعهد به انجام و رعایت موارد ذیل در سایه احترام به کلیه موازین قانونی می­ داند:

  • انجام آزمون­ های مختلف شیمیایی و میکروبیولوژیکی، مطابق با آخرین استانداردهای جهانی، به منظور تأمین اطمینان سازمان­ های نظارتی کشور
  • انجام عملیات بازرسی بر روی کالاهای مشمول مقررات واردات و صادرات
  • کاهش وابستگی صنایع داخلی به انجام آزمون های قابل اجرا در خارج از کشور
  • توجه به منابع و دانش بومی موجود و در دسترس و رقابت در سطح بین­ المللی، در جهت حفظ و اعتلای نام کشور جمهوری اسلامی ایران

آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم بر این باور است که اجرای مأموریت فوق، با تفکر سیستمی، حفظ کرامت انسانی، وجود انصاف، صداقت و انضباط کاری، پایبندی به قوانین، تخصص­ محوری و دانش ­محوری، شایسته سالاری، همدلی، پشتکار، بهبود مستمر، خلاقیت و نوآوری و مدیریت مشارکتی امکانپذیر خواهد بود.


تاریخچه  |  خط مشی کیفیت  |  گواهینامه ها