خط مشی کیفیت


آزمایشگاه تخصصی آزما نانوسیستم، با استعانت از الطاف بی کران خداوند و با هدف ارائه خدمات برتر در زمینه انجام آزمون های شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی، مطابق با دامنه فعالیت شرکت و کسب رضایتمندی مشتریان خود، قصد دارد با به کارگیری رویه حرفه ای ممتاز، افراد توانمند و شایسته، در کنار استفاده از تجهیزات نوین و پیشرفته در آزمایشگاه، و همچنین انجام آزمایشات در چارچوب به روزترین استانداردهای بین المللی، ملّی و داخلی، به عنوان مرجع معتبر ملّی و منطقه ای شناخته شود.

بر این اساس، خط مشی کیفی آزمایشگاه را به شرح ذیل اعلام می­ دارد:

  • حصول اطمینان از انجام صحیح و دقیق آزمون ها.
  • توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون ها، از طریق انجام مطالعات، پژوهش ها و تکمیل تجهیزات.
  • توسعه سرمایه انسانی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش فنی، مهارت کارکنان و ایجاد بستری مناسب برای خلّاقیت، نوآوری و مشارکت در امور.
  • افزایش رضایتمندی مشتریان، از طریق احترام به حقوق آن ها و برقراری ارتباط مناسب و پایدار، با هدف تأمین نیازهای ایشان.

برای دستیابی به موارد فوق، آزمایشگاه آزما نانوسیستم، سیستم مدیریت آزمایشگاهی خود را براساس الزامات استاندارد بین­ المللی ISO/IEC 17025 تدوین و مستقر نموده است. همچنین این آزمایشگاه، ضمن رعایت اصل بی­طرفی و محرمانگی، کلیه پرسنل خود را متعهد و موظف به اجرا و اعمال اثربخش خط مشی و روش­ های اجرایی آن می­ نماید.

مدیریت آزمایشگاه، تعهد کامل خویش را نسبت به برآورده کردن الزامات این استاندارد و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت، اعلام و با همکاری کلیه پرسنل کوشای خود، در جهت پیشرفت این مرکز و دستیابی به اهداف فوق کوشش می ­نماید.


تاریخچه  |  مأموریت  |  گواهینامه ها