بررسی ماده آووبنزون به عنوان فیلتر ضد آفتاب

مضرات وجود مرکاپتان در فرآورده‌های نفتی و راه های حذف آن
۱۴۰۳-۰۴-۰۴