شرکت آزما نانو سیستم

آزمایشگاه سلفچگان قم:  02533677432 (داخلی صفر اپراتور)


مالی: 02189328819

قراردادهای آزمایشگاه: 02189328183

جواب آزمون ها: 02189328194

موبایل آزمایشگاه: 09106162938

شماره موبایل: 09125064384

واتساپ، تلگرام و ایتای آزمایشگاه: 09018320190

آدرس پست الکترونیکی: info@azma-nano.com

 


دامنه فعالیت: فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی

 آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک ۶۸

 آدرس آزمایشگاه: قم، سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شماره ۶۴

تلفکس: 5-33677432 025

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید.