جهت اطلاع از تعرفه‌های آزمون‌ها می‌توانید با بخش پذیرش نمونه‌ها به شماره 33677432-025 تماس بگیرید.
ضمنا تعرفه‌های ارائه شده از سوی اداره استاندارد در لینک ذیل قابل دسترسی است:

تعرفه 1403 خدمات آزمون استاندارد ابلاغ شد.

با پیگیری و مکاتبات انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و واسنجی ایران در سال گذشته و دستور ریاست سازمان ملی استاندارد، تعرفه خدمات آزمون آزمایشگاههای همکار استاندارد در تمامی زمینه های ارزیابی انطباق ۴۰.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس ابلاغ معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد، مقرر شد افزایش تعرفه بر مبنای نرخ ساعت کارشناسی ۲.۷۴۸.۰۰۰ ریال محاسبه شود. بر همین اساس نرخ تعرفه در سامانه های مرتبط با سازمان ملی استاندارد نیز بروزرسانی می شود.