رديفنام آزمونروش آزمون
1پاک کننده های مایعات اسیدی سرویس های بهداشتی- تعیین ویژگی های شیمیایی ISIRI 3643
2پاک کننده های فرش و موکت- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6428 , INSO 2364
3پاک کننده های فرش و موکت- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3271  
4محلول شیشه پاک کن- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 3305
5مایع پاک کننده اجاق گاز- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 6071
6محلول سدیم هیپوکلریت- تعیین ویژگی هاISIRI 1994 , ISIRI 2361
7 مایع ژل ظرفشویی- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 2288
8مایع ژل ظرفشویی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 13568  
9مایع دستشویی- تعیین ویژگی های شیمیاییINSO 18641
10مایع دستشویی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 6344  
11شامپو موی سر- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 3572 , INSO 3572-a
12شامپو موی سر- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3271  
13نرم کننده و حالت دهنده موی سر- تعیین ویژگی هاINSO 20626
14فراورده های آرایشی-کرم رنگ موی دائمی- تعیین ویژگی هاINSO 19910
15کرم ها و لوسیون ها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی- تعیین ویژگی های میکروبیولوژیISIRI 3978
16اکسیدان مورد مصرف در رنگ مو و پودرهای بی رنگ کننده مو- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6619
17رنگ موی پودری- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 6620
18موبرها- تعیین ویژگی های شیمیاییISIRI 7099
19صابون بچه- تعیین ویژگی هاINSO 1326
20صابون رختشویی بر پایه چربی ها و اسیدهای چرب گیاهی- تعیین ویژگی هاINSO 4730
21صابون بهداشتی شفاف- تعیین ویژگی هاINSO 5249
22صابون بهداشتی- تعیین ویژگی هاINSO 22
23صابون بهداشتی پرچرب- تعیین ویژگی ها INSO 4376
24صابون ترکیبی- تعیین ویژگی هاISIRI 8527 , ISIRI 6711
25ادوکلن- تعیین ویژگی هاISIRI 1022
26رژ لب- تعیین ویژگی های شیمیایی و فیزیکیINSO 14622
27کوکونات دی اتانل آمید- تعیین ویژگی هاISIRI 2053
28موم زنبور عسل سفید شده جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1565
29لانولین بی آب جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 704
30سدیم لوریل اتر سولفات جهت مصرف در صنایع آرایشی و زداینده ها- تعیین ویژگی هاISIRI 6835 
31اکسید روی جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1321
32سوربیتول 70%- تعیین ویژگی هاISIRI 1566 
33کائولن مورد مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 1603
34پارافین مایع جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 5812
35وازلین جهت مصرف در صنایع آرایشی- تعیین ویژگی هاISIRI 3949
36ایزوپروپیل میریستات- تعیین ویژگی هاISIRI 2052
37متیل پاراهیدروکسی بنزوات- تعیین ویژگی هاISIRI 1021
38پروپیل پاراهیدروکسی بنزوات- تعیین ویژگی هاISIRI 8479
39گلیسیرین منو استئارات- تعیین ویژگی هاISIRI 6128
40تیتانیوم دی اکساید- تعیین ویژگی هاISIRI 5322
41استئاریک- تعیین ویژگی هاISIRI 3563
42الکل اتیلیک- تعیین ویژگی هاISIRI 161 , ISIRI 613
43فرآورده های آرایشی و بهداشتی شامل:
کرم و کرم پودر
ریمل
خط چشم
مداد چشم و لب
پودرهای صورت (پنکیک خشک/رژگونه/سایه) شیرپاک کن
لوسیون
لاک ناخن
ژل مو
ماسک و کرم مو
شامپو بدن
افتر شیو
و ...

pH INSO 3178-18
44مقدار رطوبت و باقيمانده خشكINSO 3178-30 , ASTM D1644
45دانسیتهISIRI 898
46مقدار آبINSO 5433 , ISIRI 154 , ISIRI 4177
47اندازه گیری فرمالدهید آزادINSO 3573
48جداسازی عوامل فعال و سایر مواد محلول در الکلINSO 2171
49مقدار نمکINSO 3178-25
50درصد گلیسیرینINSO 2977
51تعیین درصد ZnOISIRI 1321
52پایداری حرارتیISIRI 3572 , INSO 14622 , USP 39
53فلزات سنگینISIRI 12014 , ISO 17276
54آرسنیکISIRI 1106
55اندازه گیری N-نیتروز دی اتانول آمین (NDELA)ISIRI 13066
56کلیه مواد اولیه آرایشی و بهداشتیعدد اسیدیISIRI 4178 , USP 39
57عدد صابونیINSO 10501 , USP 39
58عدد یدیINSO 4888 , USP 39
59عدد هیدروکسیلUSP 39
60عدد پراکسیدISIRI 4179 , INSO 19197 , USP 39
61مقدار کلرایدINSO 3178-25 , USP 39
62درصد آبISIRI 4177 , INSO 5433 , USP 39
63خاکسترISIRI 11127 , USP 39
64خاکستر سولفاتهUSP 39
65اندازه گیری آکریلیک اسید آزادUSP 39
66نقطه ابری شدنINSO 6129
67نقطه اشتعالINSO 198 , INSO 19695
68زنجیره کربنیISIRI 13126-3 , USP 39
69فلزات سنگینISIRI 12014 , ISO 17276
70آرسنیکISIRI 1106 , Ph.Eur
71اندازه گیری pHINSO 3178-18 , USP 39
72ضریب شکستISIRI 5108 , USP 39
73دانسیتهISIRI 898 , USP 39
74نقطه ذوبUSP 39
75ویسکوزیتهUSP 39
76ترکیب اسیدهای چربISIRI 4091, INSO 13126-2 , ISIRI 13126-3
77ضریب مخصوص خاموشی، UV Specific ExtinctionUSP 39
78درصد خلوصUSP 39
79انواع اسانسضریب شکستISIRI 2274-6
80دانسیتهINSO 2274-9
81تعیین مقدار رطوبتISIRI 9483
82آزمون GC و HPLCISIRI 9482 , ISIRI 6117
83تعیین ارزش اسیدیISIRI 2274-2
84تعیین ارزش استریISIRI 2274-3
85تعیین ارزش کربونیلISIRI 2274-12
86تعیین ماهیت و شناسایی کلیه مواد اولیه آرایشی و بهداشتیتمام آزمون های مرتبطUSP 39
87 میکروبیولوژی کلیه مواد اولیه آرایشی و بهداشتیجستجو و شناسايی سودوموناس آئروژينوزاINSO 9793
88جستجو و شناسایی باکتری های مزوفیل هوازیISIRI 11804
89جستجو و شناسایي اشريشياكليINSO 9933
90جستجو و شناسايي استافيلوكوكوس اورئوسINSO 9934
91جستجو و شناسایي كانديداآلبيكنسINSO 9607
92شمارش مخمر و كپكISIRI 11169
93نگهدارنده ها-تعیین حداقل غلظت بازدارنده ( MIC )ISIRI 5875
94آزمون سوسپانسيون كمي براي ارزيابي فعالیت پایه قارچ کشی
یا مخمرکشی ضدعفونی کننده یا گندزداهای شیمیایی
INSO 16677
95آزمون سوسپانسيون كمي براي ارزيابي فعاليت پايه باكتري كشيISIRI 9485
96ارزيابی حفاظت ضد میکروبیINSO 17217