جهت اطلاع از تعرفه‌های آزمون‌ها می‌توانید با بخش پذیرش نمونه‌ها به شماره 33677432-025 سرکار خانم ملایی تماس بگیرید.
ضمنا تعرفه‌های ارائه شده از سوی اداره استاندارد در سال 99 در لینک ذیل قابل دسترسی است:
نامه مربوط به تعرفه های سال ۱۴۰۱ تعرفه سال ۱۴۰۱