اندازه گیری مقادیر بسیار کم جیوه در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش جذب اتمی و هضم ریز موج مطابق استاندارد بین المللی ISO 23821

22 بازدید
بازدید اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و علوم پزشکی قم از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو
۱۴۰۲-۰۹-۰۶
کارگاه تئوری و عملی ساخت کرم ضد آفتاب و بررسی آزمون های میکروبیولوژی آن
۱۴۰۲-۰۹-۰۶