۱۴۰۲-۰۸-۱۷

بازدید اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و علوم پزشکی قم از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو

اساتید و همکاران سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی قم در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از آزمایشگاه تخصصی آزمانانو بازدید کردند. گزارش […]
۱۴۰۲-۰۹-۰۶

اندازه گیری مقادیر بسیار کم جیوه در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش جذب اتمی و هضم ریز موج مطابق استاندارد بین المللی ISO 23821

جلسه اول تدوین استاندارد با محوریت اندازه گیری مقادیر بسیار کم جیوه در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش جذب اتمی و هضم ریز موج با […]
۱۴۰۲-۱۰-۱۶

کارگاه تئوری و عملی ساخت کرم ضد آفتاب و بررسی آزمون های میکروبیولوژی آن

سرفصل های مهم دوره: بررسی دو فرمول ضد آفتاب O/W و W/O نحوه اندازه گیری SPF و سایر آزمون های فیزیکو شیمیایی ضد آفتاب ها نحوه […]