در وبلاگ آزمایشگاه آزما نانو سیستم تمامی آزمون های فرآورده ها آزمایشگاهی بخش آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، آزمون های مواد اولیه و انواع اسانس آن ها، آزمون های بخش نفتی، آزمون های بخش غذایی و اطلاعات مواد اولیه کلیه محصولات آزمایش شده را می‌توانید مطالعه کنید و از مشخصات و نوع آزمون های این محصولات، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید.
۱۴۰۲-۰۹-۰۶

اندازه گیری مقادیر بسیار کم جیوه در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش جذب اتمی و هضم ریز موج مطابق استاندارد بین المللی ISO 23821