۱۴۰۰-۰۴-۰۹

سرب (Pb) چیست؟

سرب (Plumbum) یکی از عناصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Pb  و عدد اتمی ۸۲ وجود دارد. سرب یک ابررسانا با دمای بحرانی […]