۱۴۰۰-۰۴-۰۷

نیتروزامین بایدها و نبایدها

نیتروزآمین یک ترکیب شیمیایی با جرم مولکولی ۱۳۰.۱۸۸۲ ۱  g mol− و با فرمول عمومی R1R2 N-N=0 است. این ترکیب شیمیایی از ترکیب شدن نیترات‌ها با […]